راهکارهای کاهش مصرف برق

راهکارهای کاهش مصرف برق

نگاهی به وضعیت مصرف برق در ایران با توسعه جوامع و افزایش روزافزون گرایش به مصرف لوازم برقی در خانواده ها میزان مصرف برق خانگی نیز افزایش یافته است. طبق آمارها مصرف برق خانگی در ایران ۲/۵ برابر استاندارد جهانی است. یعنی در بخش خانگی و تجاری کشور ۳۷ درصد از انرژی مصرف می شود. […]

ادامه مطلب

top