تابلو کنتوری دیماندی ۱۰۰A – پروژه نهاد ریاست جمهوری

دیماندی 100A

مشخصات تابلو کنتوری دیماندی ۱۰۰A : شدت جریان انشعاب دیماندی غیرمستقیم: ۱۰۰ آمپر منطقه برق آزادی + تاییدیه اداره برق جهت سفارش آنلاین تابلو برق کنتوری کافیست به فروشگاه ما سری بزنید و از مزایای خرید اینترنتی بهره مند شوید. خاتم تابلو خلیج فارس

ادامه مطلب

تابلو کنتور برق مسکونی

مشخصات تابلو کنتور برق مسکونی: تعداد کنتور تکفاز: ۲۷ واحد تعداد کنتور سه فاز : ۱ واحد شدت جریان کلید اصلی تابلو : ۲۵۰ آمپر منطقه برق سعادت آباد + تاییدیه اداره برق جهت سفارش آنلاین تابلو برق کنتوری کافیست به فروشگاه ما سری بزنید و از مزایای خرید اینترنتی بهره مند شوید. خاتم تابلو خلیج […]

ادامه مطلب

تابلو کنتور برق سه فاز (شش واحد)

تابلو کنتور برق سه فاز

مشخصات تابلو کنتور برق سه فاز (شش واحد): تعداد کنتور سه فاز : ۶ واحد شدت جریان کلید اصلی تابلو : ۱۰۰ آمپر منطقه برق ۱۷ شهریور + تاییدیه اداره برق جهت سفارش آنلاین تابلو برق کنتوری کافیست به فروشگاه ما سری بزنید و از مزایای خرید اینترنتی بهره مند شوید. خاتم تابلو خلیج فارس

ادامه مطلب

تابلو کنتوری ۱+۱۰ – کلید اصلی ۱۰۰A

تابلو کنتوری

مشخصات تابلو کنتوری ۱+۱۰ : تعداد کنتور تک فاز : ۱۰ واحد – خانگی – ۵۰ آمپر تعداد کنتور سه فاز : ۱ واحد – عمومی – ۳۲ آمپر شدت جریان کلید اصلی تابلو : ۱۰۰ آمپر منطقه برق فارابی + تاییدیه اداره برق جهت سفارش آنلاین تابلو برق کنتوری کافیست به فروشگاه ما سری بزنید […]

ادامه مطلب

تابلو کنتوری ۱+۴ – کلید اصلی ۶۳A

تابلو کنتوری

مشخصات تابلو کنتوری : تعداد کنتور تک فاز : ۴ واحد – خانگی – ۳۲ آمپر تعداد کنتور سه فاز : ۱ واحد – عمومی – ۳۲ آمپر شدت جریان کلید اصلی تابلو : ۶۳ آمپر منطقه برق بوعلی + تاییدیه اداره برق جهت سفارش آنلاین تابلو برق کنتوری کافیست به فروشگاه ما سری بزنید و […]

ادامه مطلب

تابلو کنتوری ۱+۵ – کلید اصلی ۶۳A

تابلو کنتوری

مشخصات تابلو کنتوری : تعداد کنتور تک فاز : ۵ واحد – خانگی – ۳۲ آمپر تعداد کنتور سه فاز : ۱ واحد – عمومی – ۳۲ آمپر شدت جریان کلید اصلی تابلو : ۶۳ آمپر منطقه برق شمیران جهت سفارش آنلاین تابلو برق کنتوری کافیست به فروشگاه ما سری بزنید و از مزایای خرید اینترنتی […]

ادامه مطلب

تابلو دیماندی

تابلو دیماندی

نمونه پروژه تابلو دیماندی دارای تاییدیه از اداره برق تهران بزرگ (توانیر)

ادامه مطلب

top