راهنمای ثبت درخواست انشعاب برق تهران

درخواست انشعاب برق تهران

با استفاده از میز خدمت الکترونیک شرکت توزیع نیروی برق تهران مراجعات حضوری به اداره برق به حداقل خود رسیده است. از جمله خدمات ارائه شده در میز خدمت الکترونیک ثبت تقاضای انشعاب برق می باشد. در این مقاله با هم به بررسی روند درخواست انشعاب برق تهران می پردازیم. اگر شما نیز درخواست نصب […]

ادامه مطلب

top