فهرست سازندگان تابلو لوازم اندازه گیری و تابلو ترمینال (تابلو برق ساختمان)

شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ

با توجه به حساسیت بالای موضوع ایمنی و کیفیت انواع تابلوهای لوازم اندازه گیری و تابلو ترمینال،شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ نسبت به بررسی صلاحیت و اعطای مجوز ساخت این تجهیزات به تولیدکنندگان اقدام نمود. بدین منظور فهرستی از سازندگان تابلو برق ساختمان که دارای مجوز از شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ می […]

ادامه مطلب

top